پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بازدید پژوهشکده بیوتکنولوژی زیست فناوری صنعتی از منطقه ملی گردشگری هفت حوض مشهد

يک شنبه ، 10 بهمن 1400

بازدید

اعضای هیات علمی پژوهشکده زیست فناوری صنعتی از مرکز ملی گردشگری و منابع طبیعی هفت حوض زیر نظر شهرداری مشهد بازدید کردند. 

در این بازدید  که با حضور اعضای هیات علمی  پژوهشکده (آقای دکتر پوریان فر، دکترشریفی، خانم دکتر خادم، دکتر خرازی و درخشان ) و کارشناسان فنی شهرداری برگزار گردید.  پتانسیل های مشترک همکاری از جمله  تکثیر و تجاری سازی گیاهان بومی در حال انقراض نحوه انجام پروژه های مشترک گفتگو و تحلیل شد.