پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

انتصاب سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی

دوشنبه ، 02 اسفند 1400

انتصاب

با حکم رییس جهاددانشگاهی جناب آقای دکتر طیبی، دکترمحمدعلی خلیلی‌فر به عنوان سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی این نهاد منصوب شد.  https://acecr.ac.ir/fa/news/41701