پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

اجرایی شدن تفاهم نامه ارتقای وضعیت قارچ خوراکی استان خراسان رضوی

سه شنبه ، 05 مرداد 1400

اجرایی

پیرو تفاهم نامه چهارجانبه بین سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی و جهادکشاورزی خراسان رضوی نشستی با حضور نمایندگان از این سازمان ها در تاریخ 1400/5/5 به میزبان سازمان جهاددانشگاهی برگزار گردید. مقرر گردید متناسب با نیاز استان طرح های پژوهشی در زمینه قارچ های خوراکی و دارویی نوشته واز سوی بودجه مدیریتی استان تحت حمایت قرار گیرد. که دراین زمینه برای اجرای یک طرح از سوی سازمان جهاددانشگاهی به تفاهم رسیدند.