پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

معرفی گروه

  • گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی به عنوان اولین گروه پژوهشی در پژوهشکده از سال 1381 فعالیت خویش را شروع و به ترتیب در سالهای 1383 و 1386 موفق به اخذ موافقت اصولی و قطعی از دفتر مرکزی سازمان جها, ...

    سه شنبه ، 18 خرداد 1400

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد