پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

دستاوردهای پژوهشی

  • دستاوردهای پژوهشی گروه در قالب کتب، مقالات، ثبت اختراع و محصولات تجاری ارائه می گردد. , ...

    چهارشنبه ، 19 خرداد 1400

  • از پتانسیل های گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها توانایی مطالعات متابولیت ها و استحصال، خالص سازی و پایداری رنگ دانه های میکروبی، استفاده از قابلیت جلبک در کاهش آلایندگی های هوا، تولید اکسیژن و, ...

    شنبه ، 18 اسفند 1397

  • از پتانسیل های گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها توانایی مطالعات متابولیت ها و استحصال، خالص سازی و پایداری رنگ دانه های میکروبی می باشد. , ...

    پنج شنبه ، 09 اسفند 1397

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد