پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

دستاوردهای پژوهشی

  • دستاوردهای پژوهشی در قالب مقالات علمی، کتاب ( تالیف و ترجمه)، ثبت اختراع ، ثبت ژن، محصولات تجاری شده با TRL بالای 8 ارائه خواهد شد. البته محصولات تجاری شده در منوی محصولات جداگانه ارائه خواهد شد , ...

    سه شنبه ، 18 خرداد 1400

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد