پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

مهمترین محصولات دانش بنیان

يک شنبه ، 13 تير 1400

مهمترین

دستاوردهای گروه بیوتکنولوژی قارچ های صنعتی بصورت محصولات مختلف دانش بنیان که از انجام طرح های کارفرمایی و تحقیقاتی مشتق می گردد، عرضه می گردد. این محصولات در یک تقسیم بندی ساده در دو گروه  محصولات با TRL بالای 8 با قابلیت تجاری و صنعتی شدن یا تولید انبوه و آماده برای سرمایه گذاری  و محصولات دیگر که به صورت تحت لیسانس آماده  فروش عرضه می باشد. از مهمترین محصولات می توان به دانش فنی فروش بذر، کشت خالص میسلیومی، میوه و فرآورده‌های قارچ های داروی و خوراکی مثل  شاه­صدف، شیتاکه، انوکی، گانودرما و ... اشاره کرد.

لیست کلی برخی از محصولات عبارتند از :

  • میوه قارچ گانودرما با TRL بالای 8
  • بستر کشت فاز سه با TRL بالای 8
  • میوه قارچ ارینجی با TRL بالای 8
  • دم نوش گانودرما با TRL  بالای 8
  • میسلیوم نسل اول با TRL  بالای 8
  • تهیه اسپاون (بذر قارچ های خوراکی و دارویی) با TRL  بالای 8