پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

معرفی پژوهشکده

  • امروزه فناوری‌های زستی در حل مشکلات کشاورزی، کمک به امنیت غذایی و ارتقاء سطح سلامت غذایی جامعه نقش غیر قابل انکاری ایفاء می‌کنند. , ...

    يک شنبه# #،# #25# #آذر# #1397