پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بستر کشت فاز سه قارچ های دارویی و خوراکی

شنبه ، 12 تیر 1400

بستر

بسترهای کشت آماده تولید توسط گروه زیست فن آوری قارچ های صنعتی  تولید و عرضه می شود. این بسترهای کشت حاوی میسلیوم رشد کرده در سراسر بسترهای کشت (اصطلاحا بستر فاز 3) می‌باشد.  این بسترها بر اساس فرمولاسیون‌های مبتنی بر ضایعات لیگنوسلولزی کشاورزی-گیاهی تهیه شده که به طور مداوم از نظر راندمان بیولوژیکی و سایر شاخص‌های زراعی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرند. این گروه در مورد انواع قارچ های دارویی و خوراکی مانند شیتاکه، ارینجی، گانودرما، تیگرینوس و انوکی و..... آمادگی انتقال تجارب به سایر مراکز و واحدهای تولید را خواهد داشت. بستر کشت مایه زنی شده در شرایط کاملا استریل و کنترل شده و بوزن تقریبی حدود 2 کیلوگرم تولید می گردد.

این فناوری برای انواع قارچ قارچ خوراکی- دارویی با فرمولاسیون کاربردی و بهینه شده که ثبت اختراع ملی هم شده است.

بستر کشت فاز 3 قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii)