پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

دم نوش گانودرما

يک شنبه ، 13 تیر 1400

دم

این محصول کاملا جدید و با خواص متعدد دارویی به ویژه تنظیم ایمنی می باشد. مقدار دوز توصیه شده مجاز قارچ گانودرما به صورت دم نوش فوری (ده دقیقه) به صورت بسته تی بک می باشد. این محصول دارای مجوز استاندارد می باشد. اولین بار در نوع خود در ایران است. از خواص ویژه این محصول خلوص آن ( حداقل بالای 50 درصد پودر قارچ گانودرما) می باشد.

مهمترین اثرسلامت زایی: وجود تری ترپن ها به ویژه اسید گانودریک که نقش تنظیم کنندگی ایمنی دارد.