پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

شنبه ، 25 دي 1400

آیین

آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، با حضور دکترحمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، پنجشنبه ۲۳ دی ماه، در فرهنگسرای شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد.

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی ضمن تقدیر و تشکر فراوان از زحمات دو دهه اخیر جناب آقای دکتر شمسیان ریاست محترم سابق جهاد دانشگاهی برای جناب آقای دکتر بید خوری سرپرست جدید سازمان کمال موفقیت و سعادت را آرزو می کند. این پژوهشکده با عزم راسخ امیدوار است در حرکت رو به جلوی این سازمان سهم قابل تقدیری داشته باشد انشا ا... 

بخش هایی از صحبت های آقای دکتر بیدخوری سرپرست محترم سازمان جهاد دانشگاهی  خراسان رضوی  

لزوم شتاب‌دهی به حرکت رو به جلوی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به تلاش برای ارائه خدمات گسترده‌تر و عمیق‌تر به کشور به عنوان یکی از راهبردهای جهاد دانشگاهی، گفت: مصمم هستیم حرکت رو به جلوی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی را به عنوان یک نهاد دانش‌بنیان انقلابی شتاب دهیم.....

https://khr.acecr.ac.ir/fa/news/40549