پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

دیدار آقای دکتر خلیلی فر سرپرست پژوهشکده زیست فناوری صنعتی با اعضای پژوهشکده

سه شنبه ، 03 اسفند 1400

دیدار

در این دیدار ضمن صحبت های صمیمانه آقای دکتر خلیلی فر با اعضای پژوهشکده، ابراز امیدواری کردند با عنایت حق و تلاش مضاعف اعضای این پژوهشکده شاهد موفقیت های علمی و فناورانه باشیم. ایشان همدلی ، تلاش مضاعف، پیگیری مجدانه برنامه ها و داشتن طرح های فناورانه را از کلیدهای موفقیت برای رشد روز افزون علمی و اقتصادی پژوهشکده دانستند.