پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

کارگاه آموزشی پرورش قارچ های خوراکی - دارویی

پنج شنبه ، 27 بهمن 1401

کارگاه

برای شرکت درکارگاه فوق می توانید به آدرس یا لینگ زیر مراجعه نماییدhttps://idpay.ir/sdjdm99/shop/598517