پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بازدید ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان (شاهرود) از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

چهارشنبه ، 10 خرداد 1402

بازدید

   در این بازدید ضمن معرفی محصولات و پتانسیل های گروه های پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی خدمت آقای دکترنادعلی رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی سمنان(شاهرود) درمورد نحوه همکاری و تعاملات علمی، پژوهشی و تکمیل  دانش فنی و فناوری بین پژوهشکده ومرکز تحقیقات این شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

 

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد