پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بازدید دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از توانمندهای جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دوشنبه ، 09 مرداد 1402

بازدید

 در این بازدید آقای دکتر خاوازی دبیرمحترم ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، از توانمندیهای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی دیدن و در نشست تخصصی ضمن اشاره به مشکلات اصلی در حوزه فعالیت این ستاد و ارزیابی طرح های پیشنهادی پژوهشکده از نقش این پژوهشکده در ایجاد یک جریان جدید در زمینه بیوتکنوژی صنعتی در حوزه فعالیت تخصصی تاکید کرد.

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد