پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

دستاوردهای جهاددانشگاهی خراسان‌رضوی در مواجه با بحران کم‌آبی

دوشنبه ، 16 مرداد 1402

دستاوردهای

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی به تشریح اقدامات و دستاوردهای جهاددانشگاهی در مواجه با بحران کم‌آبی در کشور پرداخت.

....خانم دکتر عامری ضمن اشاره به ابعاد مختلف بحران آب و نقش پژوهشکده و برنامه های پیشرو از نگاه پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی خاطر نشان کردند ..

..در آینده جنگ پساب و فاضلاب داریم.........

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد