پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

شورای علمی پژوهشکده

  • شورای علمی پژوهشکده شامل اساتیدی با تجربه از دانشگاه های مادر (دانشگاه فردوسی - دانشگاه علوم پزشکی)، موسسه سرم سازی رازی و مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی و مدیران محترم گر, ...

    چهارشنبه ، 17 بهمن 1397

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد